10-Gafil Ne Bilir [HD]

795 Gösterim

Gâfil ne bilir neş've-i pür-şevk-i vegâyıMeydân-ı celâdetteki envar-ı sefâyıMerdân-ı gazâ aşk ile tekbir tekbirler alıncaTitretti yine, rû-yı zemin arş-ı semâyı. Allah yolunda cenk edelim şân alalım şanKur'an'da vaadediyor Hazret'iYezdan.

Benzer Videolar

Alakalı Kelimeler

10-Gafil Ne Bilir HD
This is replica watches only green water ghost is November 26, 2014 replica watches uk, Hong Kong Christie's replica watches uk sale auction on the auction, number 2203 rolex replica.